Kikvorsstraat 40, een plek voor cultuur in Nieuw Gent

-

TIJDSLIJN

Op de site van Tine Hannick, in de rand van Nieuw Gent, plande eigenaar WoninGent cvba-so de afbraak van een gebouw, gevolgd door de opbouw van een nieuw gebouw. De afbraakwerken werden beëindigd voorjaar van 2020, maar de bouw van de nieuwe gebouwen is nog niet gestart. Tot dan ligt het terrein langdurig braak.

De site werd in de zomer van 2020 opgeladen met een outdoor podium bestaande uit vier zeecontainers met een houten podium tussen. Er ging aan het einde van die zomer een kamp door voor kinderen en een festival, Het Kleurrijk Kunstenfestival.

In het najaar 2020 werden nog enkele evenementen georganiseerd in samenwerking met buurtorganisaties en -bewoners, waaronder een buurtdiner en een avond met optredens van Jeugdhuis Nieuw Gent.

Begin 2021 wordt vzw Titannick opgericht om het geslaagde proof of concept verder uit te werken: ijveren voor een plek voor cultuur in Nieuw Gent.

In de zomer 2021 gaat opnieuw een reeks evenementen door en worden nieuwe middelen voorzien.

In de zomer 2022 wordt sanitair en een water- en elektriciteitsnetwerk voorzien in één van de containers. Dit staat toe om nog vlotter evenementen te laten doorgaan.

DE HAVEN

… is de tijdelijke invulling van de site Tine Hannick. De vzw richt zich op de infrastructurele uitbouw van de site en op het faciliterend beheer die het gebruik door anderen mogelijk moet maken. Vanuit de haven kunnen de organisaties en bewoners van de wijk hun bootjes laten uitvaren. We ondersteunen hun inhoudelijke plannen met handen, expertise en veel goesting.

DE WERF

… is reflectie rond gemeenschapsinfrastructuur voor Nieuw Gent. De site Tine Hannick is tijdelijk beschikbaar en dus bij voorbaat een zinkend schip. Met de verschillende partners en met de Stad Gent willen we ondertussen toekomstgericht nadenken over ruimte voor cultuur en gemeenschapsactiviteiten: gedeelde ruimte, nieuwe ruimte, tussenruimte, gerenoveerde ruimte. De tijdelijke invulling is een spreekwoordelijke scheepswerf voor een nieuw en permanenter schip.

ZEELUI

vzw Titannick is een bundeling van krachten van verschillende organisaties.

Circusplaneet doet aan cultuureducatie met circus als kunstvorm. Het gaat over circustrucs leren, maar het gaat evengoed over leren samenwerken en over leren dat iedereen anders én toch gelijkwaardig is. Circus zet mensen in beweging en op die manier ook de buurt, de stad, Vlaanderen en de wereld.

Manoeuvre is een multidisciplinaire kunstenplek die ruimte schept voor ontmoeting en verbeelding. Ze bouwen aan een collectief oeuvre met kunstenaars, makers en co-creatieven. In Nieuw Gent ontwikkelen ze een artistieke praktijk vanuit de eigenheid en kracht van de wijk en zoeken beeldende betrokkenheid met de inwoners. De publieke en groene tussenruimtes zijn daarbij het uitgangspunt.

Mais Quelle Chanson is een multidisciplinair team dat kinderen, jongeren en volwassenen artistiek begeleidt in de zoektocht naar een eigen stem. Ze organiseren een koor, kampen, workshops, muzikaal artistieke trajecten, theatervoorstellingen en optredens.

Campus Atelier is een open ontwerpatelier voor buurtbewoners. Samen met buurtbewoners, -organisaties en passanten wordt er ontworpen, gebouwd en georganiseerd in de publieke ruimte van Nieuw Gent en omliggende buurten.

We onderzoeken in welke rol en mate buurtbewoners mee in het schuitje kunnen stappen en hoe we samen de toekomstige koers kunnen bepalen.


Woningent cbva-so is eigenaar van de site. Vzw Titannick wordt ondersteund door de Nationale Loterij en Stad Gent.